- W firmie ustanowiono, wdrożono w maju 2005 roku i jest utrzymywany,
oraz ciągle doskonalony system zarządzania jakością,
zgodnie z polityką jakości firmy i wymaganiami normy ISO 9001:2015.

- Audyt certyfikacyjny został przeprowadzony w kwietniu 2017.r.
przez TUV Management Service i zakończył się wynikiem pozytywnym.

Nazwa certyfikacji : ISO 9001:2015
Numer certyfikatu : 12 100 40957 TMS